Galę uświetniło swoją obecnością blisko 700 gości, tworzących swoisty aliaż sfery przedsiębiorczości, polityki, samorządu, kultury i mediów. 

Ideą konkursu jest wyłonienie firm – liderów wśród pomorskich przedsiębiorstw, które nie tylko osiągają dobre wyniki ekonomiczne, ale również tworzą właściwe warunki pracy oraz potrafią dostrzec potencjał swoich pracowników.

Ponadto konkurs ma na celu:

  • Promowanie pracodawców, którzy swoimi działaniami wspierają rozwój gospodarczy kraju i regionu;
  • Prezentowanie firm przyjazne pracownikom;
  • Upowszechnianie dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności w biznesie;
  • Promowanie laureatów konkursu w mediach oraz poprzez ich rekomendacje do innych ogólnopolskich nagród i wyróżnień.

statuetka 2

Więcej informacji na stronie Organizatora: http://pracodawcypomorza.pl/obszary-dzialalnosci/nagrody-i-odznaki/pomorski-pracodawca-roku-2015/