Ideą konkursu jest wyłonienie firm – liderów wśród pomorskich przedsiębiorstw, które nie tylko osiągają dobre wyniki ekonomiczne, ale również tworzą właściwe warunki pracy oraz potrafią dostrzec potencjał swoich pracowników.

Ponadto konkurs ma na celu:

  • Promowanie pracodawców, którzy swoimi działaniami wspierają rozwój gospodarczy kraju i regionu;
  • Prezentowanie firm przyjazne pracownikom;
  • Upowszechnianie dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności w biznesie;
  • Promowanie laureatów konkursu w mediach oraz poprzez ich rekomendacje do innych ogólnopolskich nagród i wyróżnień.

statuetka 2

 

Zdjęcia z tegorocznej Gali Evening dostępne są pod linkiem: http://pracodawcypomorza.pl/informacje-dla-czlonkow/galeria/nggallery/galeria-1/gala-evening-14-02-2014