Naszym priorytetem jest dostarczenie Klientowi produktu najwyższej jakości, spełniającego wszelkie stawiane mu wymagania prawne i jakościowe. Nasza polityka to:
- kompetencja, gotowość oraz odpowiedzialność za zapewnienie realizacji potrzeb naszych Klientów, stosownie do zamówień i zawieranych umów, w sposób wiarygodny i terminowy,
- realizowanie strategii stałego wzrostu poziomu jakości wyrobów i usług przy stabilizacji ich cen,
- dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne gazów spożywczych i medycznych.


Dążąc do spełnienia wszelkich wymogów prawa, norm i Klientów wdrożyliśmy w naszym zakładzie Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się:

  • System Zarządzania Jakością zgodnie z normą EN ISO 9001:2015 w zakresie produkcji i dystrybucji gazów i mieszanek gazów sprężonych i ciekłych: technicznych, medycznych i spożywczych
  • System Zarządzania Jakością zgodnie z normą EN ISO 22000:2005 w zakresie produkcji i dystrybucji gazów sprężonych i ciekłych oraz mieszanin gazów do celów spożywczych
  • System Zarządzania Jakością zgodnie z normą EN ISO 13485:2016 w zakresie produkcji i dystrybucji gazów medycznych stosowanych jako wyroby medyczne: KRIOTEROS - dwutlenek węgla medyczny do krioterapii/kriochirurgii i LAPAROS – dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii
  • Certyfikat EC Dyrektywa 93/42/EEC (MDD) dla wyrobów medycznych dwutlenek węgla medyczny KRIOTEROS i LAPAROS
  • Certyfikat GMP w zakresie wytwarzania produktów leczniczych /gazów medycznych/.

 

Nasza Polityka Jakości:


    (kliknij aby powiększyć)


  

Nasze certyfikaty:

ISO 9001:2015

ISO 22000:2005

ISO 13485:2016

MDD (93/42/EEC)

 

GMP (1/2)

GMP (2/2)