ZPUH TEMIS rozpoczął swoją działalność w 1992 r. od usług ślusarsko-spawalniczych. W kolejnych latach działalność firmy została poszerzona o handel gazami technicznymi i spożywczymi, wyrobami hutniczymi oraz kompleksowym wyposażeniem stanowisk spawalniczych, a w końcu także gazami medycznymi. Firma jest jednym z założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Polskich Producentów Gazów Technicznych „SPOGAT”. W 2003 roku TEMIS uzyskał zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu gazami medycznymi. Zakład jest stale modernizowany i unowocześniany, kupowany jest nowoczesny sprzęt i urządzenia. Obecnie firma ma ugruntowaną i znaczącą pozycję na polskim rynku gazów, jest również autoryzowanym przedstawicielem producentów zbiorników kriogenicznych o światowym zasięgu. Firma posiada własny park butlowy, obejmujący ok. 40 tys. butli  oraz kilkadziesiąt zbiorników kriogenicznych.

Obecnie zakład zajmuje się dystrybucją gazów technicznych, spożywczych i medycznych, pośrednictwem w sprzedaży i montażem zbiorników kriogenicznych, prowadzi hurtownię spawalnictwa i stali, świadczy usługi spawalnicze oraz cięcia i gięcia blach oraz prowadzi serwis i legalizację butli. Głównymi odbiorcami są hurtownie, szpitale, przychodnie, ośrodki rehabilitacyjne, zakłady usługowe, przemysłowe, branży spożywczej, a także klienci indywidualni. Zasięg działalności firmy obejmuje kilka województw północno-zachodniej Polski, w tym pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie.

W 1997 r., w wyniku problemów związanych z uzyskaniem gazów skroplonych, zadecydowano o powołaniu drugiego podmiotu - ZPUH SPAWMET, który, początkowo również prowadzący usługi spawalnicze, miał się zająć wytwarzaniem gazów - najpierw technicznych, a potem medycznych i spożywczych. Jako pierwsza polska firma, zakład uzyskał zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych – gazów medycznych oraz na obrót nimi na terenie kraju. Pierwszym produkowanym gazem medycznym był produkt leczniczy tlen medyczny, potem wyrób medyczny dwutlenek węgla medyczny, następnie - ponownie jako pierwsza polska firma - SPAWMET stał się wytwórcą produktu leczniczego podtlenek azotu medyczny. W 2015 roku otrzymano zezwolenie GIF na wytwarzanie produktu leczniczego Entomix, czyli tzw. gazu rozweselającego, a w 2016 roku rozpoczęto produkcję nowego produktu: suchego lodu, czyli zestalonego dwutlenku węgla. Firma posiada nowoczesne napełnialnie gazów i własne, dobrze wyposażone laboratorium analityczne.