Oferujemy gazy techniczne w butlach i zbiornikach:

- acetylen

- argon sprężony i skroplony

- azot sprężony i skroplony

- dwutlenek węgla

- hel

- powietrze syntetyczne

- podtlenek Azotu

- tlen

 

Ponadto wykonujemy mieszaniny o dowolnym składzie na zamówienie.

 

Karty charakterystyk do pobrania