Oferujemy gazy spożywcze:

- azot

- dwutlenek węgla

- tlen

oraz mieszaniny azotu i dwutlenku węgla oraz tlenu i dwutlenku węgla o różnym składzie.

 

Karty charakterystyk do pobrania