Posiadamy w ofercie produkty lecznicze i wyroby medyczne wytwarzane przez podmiot odpowiedzialny ZPUH SPAWMET, w tym:

 

Tlen medyczny SPAWMET (sprężony w butlach od 1l do 50l i ciekły) - stosowany w stanach chorobowych powodujące zwiększone zapotrzebowanie na tlen, stany chorobowe układu oddechowego przebiegające z uszkodzeniem pęcherzyków płucnych, w mieszaninach do narkozy i badań układu oddechowego.

Podtlenek Azotu Medyczny SPAWMET (ciekły w butlach od 0,4l do 50l i zbiornikach) - stosowany jako lek pomocniczy w znieczuleniu ogólnym w połączeniu z innymi środkami znieczulającymi podawanymi dożylnie lub wziewnie bądź jako lek pomocniczy uśmierzający ból w płytkim znieczulaniu bez utraty świadomości podczas krótkotrwałych, bolesnych zabiegów w ramach pomocy medycznej, np. urazy, oparzenia, autoanalgezja okołoporodowa, zabiegi stomatologiczne, zabiegi dermatologiczne, chirurgia otolaryngologiczna.

Dwutlenek Węgla Medyczny SPAWMET KRIOTEROS i LAPAROS (ciekły w butlach od 1l do 40l i zbiornikach) - stosowany w zabiegach endoskopowych (laparoskopia, kolonoskopia, tonometria), krioterapii, a także w zabiegach medycyny estetycznej (karboksyterapia).

Azot Medyczny SPAWMET - stosowany bezpośrednio w krioterapii miejscowej lub jako źródło zimna w krioterapii ogólnoustrojowej.

Powietrze Medyczne SPAWMET znajdujące zastosowanie w krioterapii ogólnoustrojowej.

 

Karty charakterystyk do pobrania